skip to Main Content

CO2-prestatieladder

 

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wil Technobeton een positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. Een van deze onderdelen hiervan is het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit is belangrijk voor het verminderen van het broeikaseffect. Door een kritische blik te werpen op het energieverbruik werkt Technobeton aan het verkleinen van de CO2 Footprint. Op verschillende aspecten zal Technobeton zich inzetten om te besparen. Zoals het gebruik van schonere auto’s, efficiëntere inzet van personeel, materieel en transport, zuiniger omgaan met energie en brandstoffen en het gebruik van duurzame energiebronnen. Om aan te tonen dat Technobeton bezig is met haar CO2 beleid is Technobeton gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder niveau 5. Hiermee wordt aangetoond dat het beleid is doorgevoerd in  de organisatie en welke de status is van de reductiedoelstellingen.

Tevens is in de CO2 – Prestatieladder gekozen voor het belonen van concrete verbeteringen in de CO2-prestatie van het bedrijf als geheel. Technobeton kan met een CO2 – Bewust certificaat een gunningvoordeel verdienen wat belangrijk is bij het binnenhalen van opdrachten. Per jaar worden de reductiedoelstellingen voor CO2 emissie vastgesteld en vastgelegd in het energiemanagement programma. De reductiedoelstellingen kunnen behaald worden met behulp van een reeks te nemen acties en maatregelen door de gehele organisatie. De te nemen acties en maatregelen worden jaarlijks vastgelegd in het overzicht Actieplan t.b.v. reductie CO2 emissie.

Samen met branchegenoten en ketenpartners willen we invulling geven in dit aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In eerste instantie is de CO2-prestatieladder door ProRail ontwikkeld. Sinds 2009 wordt het instrument gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Ook andere aanbesteders, zoals Rijkswaterstaat, zien de mogelijkheden in het gebruik van de prestatieladder. Op 16 maart 2011 droeg initiatiefnemer ProRail de eigendom van de prestatieladder over aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO.

Scope omschrijving

 

Binnen de CO2-prestatieladder worden de CO2-emissies onderverdeeld in 3 scopes. De eerste scope omvat alle uitstoot die direct door het bedrijf veroorzaakt worden. Binnen Technobeton zijn dit:

  • Het zakelijk vervoer
  • Het gasverbruik t.b.v. de verwarming van kantoren en magazijnen
  • Brandstof voor de machines

De tweede scope zijn de indirecte emissies die ontstaan door het opwekken van elektriciteit. Voor Technobeton geldt dit voor de ingekochte elektriciteit voor kantoren en magazijnen.

De derde scope omvat de overige indirecte emissies die een gevolg zijn van gebruik van papier, toners e.d.

Back To Top