skip to Main Content

Gezondheid-, Veiligheid- en Milieubeleid staan voor Technobeton centraal!

Gezondheid-, Veiligheid- en Milieubeleid.

 

Technobeton neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. De directie van Technobeton en haar medewerkers hanteren een adequate aanpak met betrekking tot de voor hen geldende regels en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd zijn. Het onjuist toepassen daarvan is niet geoorloofd.

Wij verwachten dat ook onze klanten, leveranciers en andere zakenrelaties deze zullen naleven. Wij zullen daar ook op toezien en hen, indien nodig, wijzen op het bestaan van die voorschriften en regels, alsmede op het feit dat deze dienen te worden nageleefd.

Back To Top