Omschrijving

2In opdracht van ProRail zijn in 2010 renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de onderbouwconstructie van de oude stalen spoorbrug over de Maas bij Buggenum.

Het project betrof het renoveren van twee landhoofden en drie waterpijlers opgebouwd uit metselwerk en natuursteen. Gericht op de verlenging van de levensduur zijn de pijlers en de landhoofden zowel constructief en esthetisch onderhanden genomen waarbij de scheuren zijn geïnjecteerd, voegwerk vervangen en het metselwerk is gereinigd en gehydrofobeerd.
3
De locatie van de pijler in de vaargeul maakte het noodzakelijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, daarbij rekening houdend met het scheepvaart verkeer.

Dit project is gerealisserd in de periode juli 2010 tot oktober 2010 onder toezicht van rijkswaterstaat met betrekking tot de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.

Opdrachtgever: ProRail

Aannemer: edilon)(sedra contracting bv

Marktsegment: Civiele onderhoudswerkzaamheden

Techniek: Handmatig repareren, injecteren, herstel voegwerk

Status: Opgeleverd