Omschrijving

Edilon)(Sedra Contracting heeft in opdracht van BAM Infra diverse activiteiten uit te voeren op het gebied van betonreparatie ten behoeve van de renovatie gemaal Someren Zuid. Een van deze activiteiten betrof het renoveren van het beton in de natte kelder.

Aangezien de werkzaamheden in een besloten ruimte uitgevoerd diende te worden is gekozen voor “nat betonspuiten”. Bij deze methode blijft de stofontwikkeling tot een minimum beperkt en komt de veiligheid en gezondheid niet in het geding.

Voorafgaand aan het betonspuiten werd de ondergrond gesaneerd en zijn hechtsterkteproeven uitgevoerd om zo de uiteindelijke kwaliteit verantwoord te kunnen garanderen. De wand is na het spuitwerk voorzien van lining om zo de hoge chemische belastingen te kunnen weerstaan.

Locatie: Maasdam

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta

Type contract: RAW systematiek

Betreft: Groot onderhoud aan rioolgemaal Maasdam-Boezemkade

Download: Projectblad