Omschrijving

In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta heeft Edilon)(Sedra Contrating het groot onderhoud aan het Rioolgemaal Maasdam uitgevoerd. Ten tijde van de uitvoering is middels noodbemaling de kelder drooggezet om het aanpassen van pompleidingen alsmede het constructief herstellen van de betonwanden en aanbrengen van een hoog chemisch belastbaar coatingsysteem te realiseren.

Het garanderen en onderhouden van de betonreparatie en het betonbeschermingssysteem gedurende 10 jaar werd door de opdrachtgever verlangd overeenkomstig de Euracor VBR verzekerde garantie.

Deze unieke, uitsluitend door de VBR-leden af te sluiten vorm van garantie, verzekerd de opdrachtgever van periodieke inspecties tijdens de uitvoering. Mochten er in de 10 jaar na uitvoering hiaten ontstaan, in het uitgevoerde werk, dan dekt de verzekering het volledig herstel.

Locatie: Maasdam

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta

Type contract: RAW systematiek

Betreft: Groot onderhoud aan rioolgemaal Maasdam-Boezemkade

Download: Projectblad