Omschrijving

Op het terrein van Enerco in Buchten zijn portaalkranen 24/7 bezig met het op- en overslaan van kolen van en naar vrachtschepen en treinwagons, die vervolgens de bewerkte kolen over de hele wereld verspreiden.

In de loop van de jaren was de spoorligging dusdanig verslechterd dat de kranen met hoge onderhouds- en slijtagekosten te kampen hadden.

project_Renovatie-kraanbaan-Enerco-edilon)(sedra-2Als hoofdaannemer heeft edilon)(sedra contracting in 2 fasen van elk 52 uur het 100 meter lange oude kraanspoor gedemonteerd, de hoogte en schift geoptimaliseerd en teruggebouwd conform de NEN 2019.

Na verwijdering van de oude spoorstaven en bijbehorende spoorbevestigingen is de betonnen ondergrond gerepareerd en geprepareerd voor de nieuwe constructie.

Nieuwe zgn. baseplates (spoorbevestigingsplaten) zijn gesteld en de ankers zijn met edilon)(sedra Dex® R2K gefixeerd aan de ondergrond. Doordat de bestaande spoorstaven nog in goede conditie waren is er voor gekozen deze niet te vervangen. Wel zijn de de staven t.p.v de spoorstaafvoet gestraald en voorzien van een corrosiewerende primer.

project_Renovatie-kraanbaan-Enerco-edilon)(sedra-3Onder begeleiding van onze maatvoerder is de rail afgesteld conform de eisen gesteld in de NEN 2019.

Om de baseplates en de spoorstaaf voor de ontwerplevensduur voldoende ondersteuning te geven zijn zowel de plaat als de staaf ondergoten met de kwalitatief hoogwaardig edilon)(sedra Dex®-G epoxy gietmassa.

Gezien de voorbehandeling en controle van de ondergrond en het aanbrengen van de nieuwe ankers een belangrijk aspect is in binnen het hele systeem beschikt edilon)(sedra contracting zowel over de BRL 0509 (aanbrengen ankers in verhard beton) als over de BRL3201 (uitvoeren van betonreparaties).

Locatie: Buchten (L)

Opdrachtgever: Enerco bv.

Periode van uitvoering: Februari 2014 gedurende 2 weekeind buitendienststellingen van 52 uur elk.

Type contract: Design en Construct

Betreft: Engineering, demontage en montage van 100 m1 kraanspoor.