Omschrijving

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven bestaat uit 15 meter lange betonplaten die elk ondersteund worden door 4 kespen. De weg is in 1954 gerealiseerd door de gehele constructie, platen en kespen, in het werk te storten. Ter plaatse van de dilatatie is speling ontstaan tussen de platen en kespen. De speling resulteert uiteindelijk in geluidsoverlast bij passage van voornamelijk vrachtauto’s. Toenemend vrachtverkeer door de nieuwe containerterminal in Alphen ad Rijn bezorgen bewoners in de nabijheid van de weg slapeloze nachten.

Zoektocht naar oplossing

Al sinds 2009 zoekt de opdrachtgever naar een haalbare oplossing voor het probleem, echter aan ieder optie bleken nadelen en grote risico’s verbonden. In 2015 is edilon)(sedra Contracting betrokken bij de probleemstelling en heeft uiteindelijk een oplossing aangedragen.

De werkzaamheden

Eerst wordt de onderzijde aan weerszijde van de kesp vrij gegraven, de aanwezige werkvloer wordt gesloopt en de vijzelconstructies worden gemonteerd aan de kespen. Vervolgens worden de platen ter plaatse van de dilataties ca. 15 mm gevijzeld, waarna de oude houten oplegplanken verwijderd worden en de sponning schoongemaakt wordt.

Na het aanbrengen van edilon)(sedra primer 21 worden de vijzels vervolgens afgelaten tot een vijzelhoogte
van 5 mm. Van bovenaf wordt het flexibele materiaal edilon)(sedra Corkelast VA70 gegoten, een materiaal
waarin normaliter spoorstaven in bruggen worden verlijmd. Deze edilon)(sedra Corkelast VA70 neemt de
speling weg zonder dat de benodigde dilatatiebeweging in gevaar komt.

Succesvol

edilon)(sedra Contracting heeft in samenwerking met Boskalis als hoofdaannemer, firma Van ’t Wout als vijzelaannemer en Van der Made voor het zaagwerk en boorwerk als proef de oplossing toegepast op 3 van de in totaal meer dan 100 probleemlocaties.

De oplossing is succesvol gebleken, waarna met de klant overeenstemming is bereikt over het toepassen van deze methode op de overige locaties.

Gedurende vier weken zal dag en nacht doorgewerkt worden om de klus te klaren. Ook worden betonreparaties aan het wegdek uitgevoerd en wordt de asfaltconstructie vervangen. Uiteindelijk zal de weg stiller zijn dan ooit tevoren en gaan de bewoners van Boskoop een rustige zomer tegemoet

Locatie: Alphen a/d Rijn – Bodegaven

Opdrachtgever: Boskalis

Periode van uitvoering: 1-30 juni 2016

Marktsegment: Infrabouw

Betreft: Renovatie N207

Download: Projectblad