Omschrijving

In nevenaanneming van Banedanmark, heeft edilon)(sedra Contracting 2 betonnen bruggen, oorspronkelijk voorzien van directe bevestiging middels rughellingplaten, omgebouwd naar een geluid- en trilling reducerend ingegoten spoorsysteem.

Naast het reduceren van het geluid en trillingen was een bijkomende eis dat het afwaterings-probleem van de brug werd verholpen om verdere aantasting van de betonen constructie in de toekomst te voorkomen. Nadat door edilon)(sedra contracting de bestaande ankers tot op een millimeter nauwkeurig zijn ingemeten heeft ingenieursbureau APcon uit Zundert de verdere uitwerking, detaillering en berekeningen verzorgd. De stalen goten zijn prefab geproduceerd waarbij het bestaande gatenpatroon tevens op voorhand zijn geboord.

Voor de uitvoering was per brug een 52-urige buitendienststelling beschikbaar. Na verwijdering van het bestaande spoor, verwijderen van bestaande coating middels 2500 bar waterstralen en voorbehandelen betonnen ondergrond, zijn de stalen goten aangebracht op de bestaande ankers. Dankzij de exacte maatvoering bleken alle gaten te corresponderen met de bestaande ankers.

Na installatie van het Edilon ERS  systeem is de ruimte tussen de stalen goten en het aangrenzend beton met Edilon VA 60 onder het juiste afschot naar de afwateringspunten gegoten.

Locatie: Banedanmark

Aannemer: edilon)(sedra contracting bv

Type contract: Design & Construct

Betreft: Engineering, levering en montage van 80 m¹ ERS op twee betonnen bruggen

Status: Opgeleverd

Download: Projectblad