Betreft

Het uitvoeren van groot onderhoud aan de onderbouw van 29 kunstwerken in de regio Noordoost, gebied de Veluwe.

3 2

Omschrijving

In opdracht van ProRail Infraprojecten heeft Edilon)(Sedra Contracting groot onderhoud aan de onderbouw van 29 kunstwerken in de regio Noordoost, gebied Veluwe, verricht.

Het onderhoud omvat de volgende hoofdwerkzaamheden:

 • Injecteren van scheuren
 • Vervangen van slecht voegwerk
 • Repareren van betonoppervlaktes
 • Reinigen van verhardingen
 • Verankeren van metselwerk
 • Conserveren van diverse objecten/verhardingen
 • Plaatsen van Ballastkeringen
 • Prefab betonelementen ter plaatse van de wind waterlijn aanbrengen
 • Het aanbrengen van damwanden
 • Aanbrengen van slijtlagen
 • Drainage leidingen onder het spoor aanbrengen
 • Aanrijdbeveiliging berekenen, tekenen, leveren en plaatsen

Locatie: Regio Noordoost, gebied de Veluwe

Opdrachtgever: ProRail Infraprojecten

Periode van uitvoering: Augustus 2011 – December 2011

Type contract: Traditioneel (APcon)

Download: Projectblad