Nieuwe techniek voor tramspoor levert reductie CO2-uitstoot

 

Pilotproject:  Corkelast® ERS-top-down voor Uithoflijn Utrecht

Nieuwe techniek voor tramspoor levert reductie CO2-uitstoot

edilon)(sedra Contracting gaat een gedeelte van de aanleg van het 8 km lange tramtracé Uithoflijn in Utrecht uitvoeren met een vernieuwde techniek: Corkelast® ERS top-down. Uit recente berekeningen is gebleken dat toepassing  van deze techniek een aanzienlijke reductie van CO2- uitstoot oplevert.

De toepassing van Corkelast® ERS top-down in Nederland is nieuw . Corkelast® ERS top-down is een  specifieke ERS-uitvoeringstechniek waarbij, bij gelijkblijvende technische prestaties, bespaard wordt op het verbruik van materialen.

De reductie van CO2-uitstoot past volledig in het CO2-reductiebeleid van edilon)(sedra Contracting. In het kader van het behalen van niveau 4 en 5 van de CO2-prestatieladder wordt momenteel een ketenanalyse uitgevoerd op Corkelast® ERS top-down.

Uithoflijn is de tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof. De ontwikkeling van de Uithoflijn is een gezamenlijk project van BRU (Bestuur Regio Utrecht) en de Gemeente Utrecht. Vanuit deze samenwerking waarborgen zij de realisatie van een eigentijds tramsysteem en een  goede inpassing van de lijn in de stad en met de bestaande SUNIJ-tramlijn.nieuws-item

 

 

Reacties zijn gesloten.